Barnehjernevernet Podcast Artwork Image

Barnehjernevernet

Kompetansesenter rus Oslo

En podcast om kompetanseplattformen i Barnehjernevernet. Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Episodes